ของฝากพัทยา

ห้ามพลาด ว่านหมูกรอบ ของฝากจากพัทยา 

สินค้าเลื่องชื่อ หากมาพัทยาต้องซื้อกลับ เป็นของฝากของขวัญ คือ ผลิตภัณฑ์จาก "ว่านหางจระเข้กาบยักษ์ดอกสีเหลือง" และ "หมูกรอบ"

พัทยา เมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่เต็มไปด้วยทราย จึงยากต่อการเพาะปลูก ทำให้เมืองนี้ ไม่มีของฝากประเภทอาหารเพื่อนำกลับบ้านเลย

อ.สุ จึงได้ร่วมกับ ที่ปรึกษาจาก สสว และ ISMED ได้พัฒนา การปลูกว่านหางจระเข้ระบบไร้ดิน และ หมูกรอบเตาถ่าน มาสร้างเป็นของฝากประจำเมือง

มาลองทาน และ ซื้อกลับบ้านกันนะค้ะ

Visitors: 170,376