หัวใจของSolution

OZ1 Solution

ร้านอาหารที่อากาศดี มีอ็อกซิเจนเพียงพอ ไม่มีมลพิษ กลิ่นควัน ลูกค้าก็จะเยอะเพราะสดชื่นกว่าทำให้ทานอาหารได้มาก ได้เปรียบร้านที่อากาศเสีย

ครัวที่มีอากาศสะอาดปราศจากกลิ่นคาว กลิ่นอาหาร แมลง หนูและเชื้อโรค คนครัวจะสบายใจ พนักงานจะรู้สึกดี เพราะ ไม่มีพาหะนำโรคมารบกวน  

บริษัท กำจัดแมลง ส่วนใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแต่ไม่สามารถเข้าได้ทุกซอกหลืบ จึงเข้าไม่ถึงรังจึงกำจัดไม่หายขาด ทำให้ต้องกำจัดอยู่ตลอดเวลา ต้องทำทุกครึ่งเดือนถึง 1 เดือน เสียเวลาเก็บภาชนะ เสียค่า OT แต่กลับทิ้งสารพิษตกค้างไว้ ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อคนครัวและลูกค้า

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องอ็อกซิเจนอิออนและโอโซนควบคุมจากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการ 

กรุณากรอกข้อความ...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สนับสนุนทุนให้เปล่า และ อีกหลากหลายหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน

วิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนเข้มข้นแบบ Set Zero
 
โปร 50 เครื่องสุดท้าย หมดแล้วหมดเลย
โปร บริการอบ เว้น จังหวัดสีแดง

ตารางการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน

 
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 170,376