5 Wellness Tools

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อความแข็งแรงนั้น จำเป็นต้องอาศัยเวลา มากน้อยขึ้นอยู่กับ การสะสมของเสียซึ่งโดยมากจะสัมพันธ์กับอายุ ซึ่งหากเราสุขภาพแย่แล้ว การบูรณะร่างให้กลับมาดีดังเดิมจำเป็นต้องมี 5 สิ่งช่วยเสริม "อากาศฟิน กินอิ่ม นอนหลับ ขับถ่ายดี มีเหงื่อ" ให้ง่ายขึ้นด้วย 5 Tools อันได้แก่ สระจากุชชี่โอโซน, Active Oxygen Sauna Capsule, ห้องอาบป่า, นวด และ อาหาร ซึ่งหากได้ 5 สิ่งนี้ จะทำให้เราได้ความงามจากภายในด้วย 

ใบรับรองแพทย์ 10 โรค 

      สำหรับใบรับรองแพทย์ 10 โรค จัดเป็นใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพบริการเช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ  ซึ่งโรคที่ตรวจส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในเรื่องของโรคที่มีโอกาสติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยเอกสารใบรับรองแพทย์ 10 โรค นั้นประกอบไปด้วย

  1. วัณโรค / Tuberculosis

  2. อหิวาตกโรค / cholera

  3. ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) / Typhoid fever

  4. โรคบิด / Dysentery

  5. ไข้สุกใส / Chickenpox

  6. โรคคางทูม / Mumps

  7. โรคเรื้อน / Leprosy

  8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ / Dermatitis

  9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส / Hepatitis

  10. โรคอื่นๆ / Other (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ)

Visitors: 169,877