โอแซดวัน

บริษัท โอแซดวัน จำกัด เจ้าของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอิออนโอโซน IOT

และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศและน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2554 หลังน้ำท่วมใหญ่ ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นนักนวัตกรรมโลกสวยที่ต้องการเห็นทุกคนมีความสุขโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงได้สร้างองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดน้ำเน่าเสีย และการนำเอาอ็อกซิเจนมาใช้ประโยชน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โอแซดวัน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2555

ไอออน และ โอโซน คือ แสงสว่าง สำหรับการทำลายล้างเชื้อโรค กลิ่นเน่าเหม็น แมลง และ พาหะนำโรคต่างๆ รวมทั้ง มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย

       Vision : โอแซดวัน จะเป็นผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมจากแอคทีฟอ็อกซิเจนเพื่อสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และ ความงาม

       Mission : สร้างและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วยแอคทีฟอ็อกซิเจนสำหรับฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น กำจัดแมลง รักษาสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และความงาม
Objective : จดอนุสิทธิบัตรปีละไม่ต่ำกว่า 1 ฉบับ และจำหน่ายสินค้าแลบริการจากนวัตกรรมให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปีละ ..... 

เราได้ประดิษฐ์สินค้านวัตกรรมขึ้นมามากมาย เช่น เครื่องไอออนสตีม HiOxy Chamber เครื่องอิออนโอโซน IOT เครื่องเติมโอโซนลงในเนื้อเจล แผ่นกำเนิดโอโซนคุณภาพสูง เปลเสริมพัฒนาการเด็ก บ่อพยาบาลสัตว์น้ำ ถังหมักปุ๋ยแบบหมุน กรงหมักใบไม้แบบไม่พลิกกอง เตาชีวมวลและไบโอชาร์ และ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้มีอาวุธไว้ใช้ในการต่อสู้กับมลพิษ

ได้รับทุนสนับสนุนจากหลายหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โอโซนโลกโอโซนเรา จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อีกด้วย

โอแซดวัน ตั้งอยู่ที่ 95 ถ.สุขสวัสดิ์ ซอย 31/1 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร 02 8737370-2 และ สาขาพัทยา

โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษจะอยูในไลน์แอดนะจ๊ะ

แคตตาล็อก โอแซดวันบริการเช่า (ุ6Solution)

 • Solution6
  4,600.00 ฿
 • Solution5
  3,600.00 ฿
 • ห้างสรรพสินค้า
  2,800.00 ฿
 • โรงพยาบาส
  1,800.00 ฿
 • เครื่องอิออยโอโซนอนุสิทธิบัตร ควบคุมด้วยมือถือ
  1,800.00 ฿
 • เครื่องอิออยโอโซนอนุสิทธิบัตร ควบคุมด้วย Timer
  800.00 ฿
 • เครื่องโอโซนปลอดภัย NOx 4ชั้น IOT
  2,800.00 ฿
 • 200m X 2Digital Timer
  2,800.00 ฿
 • solution1โอโซนแขวนฝ้า
  1,800.00 ฿
 • solution1โอโซนติดฝ้า
  1,200.00 ฿
  1,800.00 ฿  (-33%)

แคตตาล็อก โอแซดวันสินค้าอนามัย

 • ใหม่ล่าสุด
  ชุดเครื่องแช่เท้าไอออนออกซิเจน พร้อมระบบทำน้ำอุ่น แบบพับใด้
  7,900.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-1%)
 • Ozone dt 30G
  21,000.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-5%)
 • Ozone dt 10G
  20,000.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-5%)
 • อิออนโอโซนสตีมแคปซูล
  280,000.00 ฿
  350,000.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องไอออนโอโซน 3 กรัม Digital Timer with Air Pump
  7,900.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-34%)
 • เครื่องโอโซนน้ำ2.5กรัม
  25,000.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องโอโซนน้ำ2กรัม
  24,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-4%)
 • เครื่องโอโซนน้ำ1.5กรัม
  22,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-4%)
 • เครื่องโอโซนน้ำ1กรัม
  20,000.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-5%)
 • OzoneBi10GO-IOT
  18,000.00 ฿
 • OzoneBi10GO-DT
  16,000.00 ฿
 • AnionBi200A-IOT
  18,000.00 ฿
 • AnionBi200A-DT
  16,000.00 ฿
 • Anion & O3CL400A20GO-IOT
  32,000.00 ฿
 • Anion & O3CL400A20GO-DT
  28,000.00 ฿
 • OzoneCL40GO-IOT
  35,000.00 ฿
 • OzoneCL20GO-IOT
  28,000.00 ฿
 • AnionCL800A-IOT
  28,000.00 ฿
 • AnionCL400A-DT
  21,000.00 ฿
 • Mobile Ion Ozone DT
  24,000.00 ฿
 • Anion & O3 IOT
  28,000.00 ฿
 • Ozone iot
  23,000.00 ฿
  ขายแล้ว 5
 • Ozone dt 7G
  18,000.00 ฿
Visitors: 169,875