Ozone dt 10G

รหัสสินค้า : Mobile DT 10G

ราคา

20,000.00 ฿


21,000.00 ฿

 (-5%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างโอโซนแบบปลอดไนโตรเจนอ็อกไซด์และสามารถปรับความเข้มข้นได้ตั้งแต่ 10000 mg/hr ทำให้สามารถใช้ในเวลาที่มีคนอยู่ได้ เช่น ในสโตร์อาหาร ในครัว ในร้านอาหาร ในโรงแรม สถานที่ราชการ รวมทั้งในโรงพยาบาล เพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันหนูและกำจัดแมลงสาบ รวมทั้งแมลงรบกวนอื่นๆ

Visitors: 171,212