SnS Thai Legal Office

สำนักงานกฏหมาย ก่อตั้งจาก ทนายเนติ กับ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มักประสบปัญหากับหน่วยงานรัฐ คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งมิจฉาชีพ ซึ่งพบว่า มีทนายหิวแสง ไม่ตรงปก ขาดวินัย งานล่าช้า อยู่เป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ลูกความเสียหายได้ เราจึงรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

วิสัยทัศน์ 

เราจะช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากช่องว่างของกฏหมายอำนาจรัฐ

พันธกิจ

ให้คำปรึกษา รวบรวมพร้อมนำเสนอข้อกฏหมาย และฎีกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ

เป้าหมาย

ให้คำปรึกษาฟรี นำเสนอตัวบทกฏหมายและฎีกา สัปดาห์ละ 1 ข้อความ และช่วยผู้ที่ถูกเอาเปรียบ 12 เคสต่อปี

ปัจจุบัน ได้ร่วมกับ บ.TSA ขยายการให้บริการด้านกฏหมายนี้ ไปในประเทศยุโรป โดยมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสวิส 

หมายเหตุ : มีทีมทนายรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย 

Visitors: 170,376