คลิป ป้องกัน ฟื้นฟู และ ผ่อนคลาย ได้ที่บ้าน ด้วย 6 ประสาน

ทำได้เองที่บ้าน ด้วย 6 ประสาน อันได้แก่

1. ไอออนสตีม

2. Ion Oxygen Chaber

3. น้ำไอออน

4. แช่เท้า

5. นวดรีดเส้น กัวซา

6. กัญชา 

Visitors: 170,376