คลิป Pitching Delta 5 Heroes รถลดโรค

OZ1 Welnez Tech โครงการบ้านสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน

โรคร้ายแรง เบาหวาน มะเร็ง รักษาได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ตรงโรค ทำทันที จับต้องได้ ด้วยนวัตกรรมที่ไม่ใช้เครื่องมือแพทย์ 

ร่วมกับ พทป ดร กบ Isiam รักษาโรคร้ายแรงด้วยกัญชาและศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ 

เพื่อแก้ Pain Point หลัก คือ ห่างไกล รพ เฉพาะทาง ขาดความรู้ ไม่ใส่ใจ ค่าใช้จ่ายสูง

เพราะโรคทั้งหลายทั้งปวง เกิดจากการกิน(อาหาร) และ การหายใจ(อ็อกซิเจน) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกิจกรรมเหล่านี้ที่บ้าน จึงต้องเริ่มแก้ปัญหากันที่บ้านก่อน

การป้องกันโรคร้ายแรง 

"จะดีกว่ามั้ย ถ้าคนในชุมชนจะมีสุขภาพดี แข็งแรง ปลอดจากโรคร้ายแรง ไม่ต้องแอดมิท ด้วยนวัตกรรมที่จับต้องได้"

การรักษา

"เหตุของการเสียชีวิตอันดับ 3 ในอเมริกา คือ การวินิจฉัยโรคผิดทำให้รักษาไม่ทัน แต่คนไทยก็ยังคงฟังการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบัน จะดีกว่ามั้ยถ้าทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีหมอ "

การบำบัด ฟื้นฟู

"ชะล่าใจ ทำให้กลับมาเป็นซ้ำ จึงต้องดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่องและทำได้ที่บ้าน"

Pain Point รอง คือ เคยมีโครงการ สุขภาพสัญจร หลายโครงการ ทั้งการออกตรวจสุขภาพตามบ้าน การให้ของ จ่ายยา แต่ไม่แพร่หลาย เพราะ ไม่เห็นผลที่ชัดเจน เพราะขาดการเอาใจใส่จากรัฐ

โครงการ คาราวานสุขภาพดีต้องเริ่มที่บ้าน

1. รถบ้าน (หรือหางพ่วง) จอห์น นูโว อีซูซุ

2. เครื่องไอออนสตีม บ.โอแซดวัน

3. สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

4. ห้องไอออนแชมเบอร์ บ.ซันสมายเอสเตท

5. อนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

6. เครื่องไอออนโอโซนอากาศแบบปลอด NOx

7. โภชนากร น้ำดื่มไอออน อาหารสุขภาพเฉพาะโรค

8. แพทย์ไทยประยุกต์ กัญชา แช่เท้าด้วยโอโซน

9. นักสิ่งแวดล้อม

10. ชุดโซล่าเซลล์ สำหรับติดตั้งบนหลังคารถ

11. เครื่องเล่นทีวี คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

1. เผยแพร่ให้ความรู้ด้านโรคร้ายแรง โรคติดเตียง ให้กับ ตัวผู้ห่างไกลและครอบครัว ได้ทราบและปฏิบัติเพื่อป้องกันความสูญเสีย

2. ประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์

3. ประชาสัมพันธ์ เอกชน สปอนเซอร์ เช่น อีซูซุ โอแซดวัน โซล่าเซลล์

4. เกิดการจ้างงาน

5. ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในด้านการรักษา ลดผู้ป่วยจองเตียงในโรงพยาบาล

เป้าหมายระยะสั้น

วันละ 1 ชุมชน ต่อ คัน

Customer Segments

รพสต ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน

Customer Relationship

กิจกรรมร่วมกับลูกค้า เจาะ

Channels

Direct Sales

Online

Key Partner

หน่วยงานรัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกชน Delta Isuzu รถบ้าน

ดารา Idol จอห์นนูโว

Key Resource

ไอออนสตีม ไอออนแชมเบอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ 
กัญชา
รถบ้าน
โซล่าเซลล์
เป้าหมายระยะกลาง

ขายรถบ้านพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้กับ อบต รพสต

ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้กับ อบต รพสต
ขายส่งกัญชา

 

 

 

Visitors: 169,875