คุก สว

“คุกชีวิต สว.”

ขอมอบให้ผู้สูงวัย (รวมทั้งตัวเอง)  ซึ่งอาจ “ติด”บางอย่างใน ๑๐ อย่างนี้นะคะ(ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ)

เป็น สว. ติดคุกไม่สุขศานต์

หนึ่ง “ติดบ้าน” ไม่ยอมทัวร์กลัวบ้านหาย

สอง “ติดหลาน” เลี้ยงแย่จนแก่ตาย

สาม “ติดนาย” น่าอนาถทาสหมาแมว

สี่คือ “ติดต้นไม้” สวนในบ้าน

ห้า “ติดงาน” จนวันนี้ไม่มีแผ่ว

หก “ติดหมอ” นัดทุกวันอยู่นั่นแล้ว

เจ็ด “ติดแกร่ว” กับคนป่วยช่วยดูแล

แปด “ติดห่วง”ลูกห่วงใยมิให้เที่ยว

เก้า “ติดเหนียว” กลัวเงินหมดจะอดแย่

สิบ “ติดเตียง” ตอนสุดท้ายเสียดายแท้

(ส่วนคนแก่ “ติดวัด” ไม่ขัดใจ)

ทิ้งคุกเถิดเปิดประตูสู่โลกกว้าง พบเพื่อนบ้างย้อนวันอันสดใส ทั้งกินเล่นเต้นร้องท่องเที่ยวไป ชีวิตใหม่ สว. ขอให้งาม

 

    นภาลัย สุวรรณธาดา

Visitors: 169,876