จอมบึงฮิลล์แลนด์

จอมบึงฮิลล์แลนด์ โครงการหลักที่กลุ่มลูกจ้างประจำ แม่บ้าน หมอ และ ผู้รับเหมา มาร่วมกันสร้าง ประกอบด้วย

1. จอมบึงฮิลล์เวลเนสรีสอร์ท มีหมอ พยาบาล เป็นแกนนำ

2. จอมบึงฮิลล์ฟาร์มสเตย์ มีซันสมายรีสอร์ท เป็นแกนนำ

3. จอมบึงฮิลล์บ้านในฝัน มีแม่บ้านพ่อบ้าน เป็นแกนนำ

โดยมี ช่างลุย ผู้รับเหมาเป็นผู้ช่วย ช่วยสร้างทุกอย่างตามที่แกนนำต้องการ เช่น บ้าน  สระว่ายน้ำ ฟาร์ม สวน และ อุปกรณ์พิเศษ

บนพื้นที่100กว่าไร่อยู่ติดสนามกอล์ฟ


ส่วนใหญ่คนมักคิดว่า บ้านในฝัน คือ บ้านนอกที่มีความเป็นธรรมชาติสูง มีดิน มีน้ำ สำหรับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ อยู่แบบเรียบง่าย จึงมักไปหาซื้อที่ดินในต่างจังหวัดโดยที่ตนเองอายุยังไม่ถึงวัยเกษียณ ยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงวัยอย่างถ่องแท้

กลุ่มบ้าพลัง กับ กลุ่มสโลวไลฟ์ 

กลุ่มบ้าพลัง ติดนิสัยเดิมจากการทำงานในช่วงหนุ่มสาวมา เลยหาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ 2ไร่ขึ้นไป เพื่อทำนา ทำไร่ ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ โดยทำเถียงนาไว้พักในช่วงทำนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย กับ กลุ่มสโลวไลฟ์ ที่ต้องการแค่บ้านหลังเล็กๆ ซัก 60-80 ตารางเมตร ในเนื่อที่ซัก 100-200 ตารางวา ที่จะปลูกแค่พืชผักสวนครัวกับไม้ผล เลี้ยงสัตว์นิดหน่อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงที่ต้องการเพียงแค่ทำเป็นกิจกรรมเล็กน้อยๆ 

โครงการ จอมบึงฮิลล์แลนด์ จึงออกแบบให้ทั้ง 2 กลุ่มได้เลือกใช้ชีวิตตามฝัน สามารถทดลองอยู่จริงได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกษียณ เพื่อวางแผนให้ชีวิตตรงกับความฝันอย่างแท้จริง ซึ่งหากลงทุนแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าอยู่ ก็ยังสามารถเอาบ้านให้เช่าแบบ Time Sharing หรือ Air BNB ก็ได้ เพราะ ประเทศไทยได้เปรียบแทบทุกชาติในโลกด้วยอัถยาศัยดี มีไมตรี วัฒนธรรม ความเป็นไทย ประกอบกับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่มีหิมะ ไม่ร้อนจัด ไม่มีแผ่นดินไหว ไม่เหยียดผิว ปรองดองทุกศาสนา ทำให้ผู้สูงวัยทั่วโลกต้องการมาพำนักระยะยาว ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลรวมทั้งสถาบันการเงินจึงร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดธุรกิจสำหรับคนไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่น ชาวต่างชาติทั้งในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน สแกนดิเนเวี่ยน รัสเซีย ในเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ แม้แต่ในทวีปอเมริกา รวมทั้ง ออสเตรเลีย ก็อพยพเข้ามาอยู่ในพัทยาเป็นจำนวนมาก 

ด้วยระยะทางจาก สนามบินสุวรรณภุมิหรือดอนเมือง สามารถเข้าสู่จังหวัดราชบุรี ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ด้วยถนนพระราม 2 หรือ มอเตอร์เวย์สายใต้(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทำให้เมืองรองอย่างราชบุรีซึ่งมีสวนผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้สำหรับคนทั้งโลก จึงเป็นพันธกิจที่จะสำเร็จลุล่วงได้ไม่ยากนัก

บ้านทุกหลัง ที่ดินทุกแปลงที่ต้องการไม้ให้ร่มเงา และ ทำปุ๋ยหมัก เรามีให้เลือก 5 พันธุ์ คือ
กระถินเทพา พืชตระกูลถั่ว
ขี้เหล็ก
หูกระจก

Visitors: 169,885