จีน เจียงซู เมืองอู๋ซีภายใต้นโยบายใหม่ ใครก็ตามที่มีอายุเกิน 100 ปี

จีน เจียงซู เมืองอู๋ซี ภายใต้นโยบายใหม่ ใครก็ตามที่มีอายุเกิน 100 ปีจะได้รับรางวัลคนละ 100,000 หยวน 

และผู้รับทั้งหมดเป็นหญิงชรา  ไม่มีผู้ชายเรยยยยยย..

จีน เจียงซู เมืองอู๋ซี ภายใต้นโยบายใหม่ ใครก็ตามที่มีอายุเกิน 100 ปีจะได้รับรางวัลคนละ 100,000 หยวน และผู้รับทั้งหมดเป็นหญิงชรา ไม่มีผู้ชายเรยยยยยย..

♬ เสียงต้นฉบับ - tiktok Sport n Welnez Condo
Visitors: 170,376