ตื่นเต้น: พบว่าเชื้อไวรัส COVID-19 ถูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอมนุษย์

Visitors: 170,376