รวมคลิป มะเร็ง 5 ประสาน เปิดรันบนทีวี และ tiktok


คลิปสำหรับเปิดตอนการออกร้าน หรือ ที่หน้าคลินิค เพื่อให้ข้อมูทางด้านวิชาการ อย่างครบถ้วน แม่นยำ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และ ผู้เกี่ยวข้อง  

EP1 แนะนำกัญชาและเทคโนโลยีเฉพาะโรค

EP2 แนะนำทีมงาน

EP3 แนะนำลักษณะทั่วไปของโรค

EP4 แนะนำวิธีดูแลตนเองที่บ้าน

EP5 แนะนำอาหารและน้ำต้านมะเร็ง

EP6 แนะนำอากาศต้านมะเร็ง

EP7 การออกกำลังกายต้านมะเร็ง

EP8 แนะนำสมุนไพรไทยต้านมะเร็ง

 

 

Visitors: 170,375