ทำไมหมูกรอบ อาร์ต วสุ ถึงได้ราคา

ค่าโชว์ตัว น้ำหนักหาย หรือ ค่าความเสี่ยง

คนส่วนใหญ่ซื้อหมูกรอบทาน เพราะ การทำซับซ้อนและเสี่ยงสูง ซึ่งถ้าไม่ได้เรียนเรื่องความปลอดภัย และ มลพิษทางอากาศ จะยิ่งมีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคแผลพุพอง

ทุกครั้งที่ทอด จะเกิดการกระเด็นของน้ำมัน เนื่องจากการขยายตัวของอากาศในเนื้อหมู การทอดด้วยการตุ๋นไฟอ่อน ก็ยังมีโอกาสกระเด็นถ้าตากไม่แห้งจริง แต่การไล่น้ำหรือความชื้นจนแห้ง ก็จะทำให้เนื้อหมูแข็ง ไม่ฉ่ำ ฉะนั้น การทำหมูกรอบที่ปลอดภัยด้วยการออกแบบกระบวนการที่ถูกต้องพร้อมด้วยการป้องกัน จะทำให้ราคาหมูกรอบลดลงได้ 10-15% เลยนะ

มาดูการออกแบบกระบวนการกัน

1. ต้ม 2. ตากแดดในตู้แสงอาทิตย์ 3.ตุ๋นไฟอ่อนด้วยน้ำมันรำข้าว 4. ทอดไฟกลางในน้ำมันปาล์ม ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทำให้น้ำมันและหมูไหม้ เกิดมะเร็งได้

วิธีป้องกันการกระเด็น

1. ตากแดดในตู้แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

2. มีฝาแก้ว หรือ ฝาทึบปิด ป้องกันการกระเด็น

3. ยืนห่าง

4. ห้ามใช้ไฟแรง เพราะสะเก็ดน้ำมันจะร้อนมาก ทำให้เกิดแผลพุพอง

Visitors: 170,377