ประสบการณ์ที่ไม่เคยลืม

น้าชายที่รักมาก จากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ 

ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้อัตราการรอดจากโรคมะเร็งมีเพียง 5-8 % เท่านั้น

หากโรคนี้เกิดกับชนชั้นรากหญ้า ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเวร

หากเกิดกับคนรวย เงินเพื่อยืดอายุซัก 5-10 ล้าน ก็คงไม่ทำให้ถึงขั้นล้มละลาย 

ส่วนชนชั้นกลาง ที่ผู้มีพระคุณป่วยเป็นมะเร็ง การตัดสินใจจะเป็น เรื่องที่ไม่สามารถลืมได้เลย 

Visitors: 170,376