ประโยชน์ของโอโซนในชีวิตประจําวัน

ประโยชน์ของโอโซนในชีวิตประจําวัน
1. ดับกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ 
เช่น ไอระเหยในสาร อินทรีย์ต่าง ๆ โอโซนจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับกลิ่นเหล่านั้นทําให้เกิดสารประกอบที่ไม่มีกลิ่น
1.1) กําจัดกลิ่นอาหารและควันบุหรี่ในที่ทํางาน ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ฯลฯ
1.2) อบฆ่าเชื้อโรคในช่องแอร์เบาะ พรม ทําให้อากาศในรถยนต์บริสุทธิ์
1.3) อบห้องเพื่อฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นเหม็นอับ ในรองเท้าตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า และ ห้องนํ้า 
1.4) ฆ่าเชื้อดับกลิ่นเหม็นอับในห้องนอน กําจัดไรฝุ่น , แมลงสาบ และ ช่วยบําบัดโรคภูมิแพ้
2. ทําลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
โดยโอโซนจะเข้าไป ทําลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคต่าง ๆ ทําให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตและตายไป
2.1) ย่อยสลายสารพิษ(ฟอร์มาลีน)ยืดอายุการเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเล
2.2) นํ้าโอโซนสามารถล้าง ฆ่าเชื้อภาชนะเครื่องแก้ว จาน ชาม ขวดนม เครื่องใช้สําหรับเด็ก ทําให้ภาชนะแวววาว ไม่เกิดคราบของสารเคมีและสบู่
2.3) ฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มออกซิเจนในนํ้าสําหรับดื่ม ทํานํ้าบ้วนปากช่วยฆ่าเชื้อ และป้องกันกลิ่นปาก และยังใช้ในการซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ และขจัดผงซักฟอก ที่ติดค้างทําให้ผ้านุ่ม

2.4) นํ้ามันมะกอกผสมโอโซนใช้ใสผมขจัดรังแค่ และป้องกันผมร่วง
 
2.5) นํ้าโอโซนสามารถนํามารดนํ้าต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตรวดเร็ว รากไม่เน่า
 
3. ด้านอนามัย
3.1) อาบน้ำโอโซนช่วยทําให้สุขภาพดีสดชื่น ผิวขาวนวลขึ้น ช่วยลดกลิ่นและอาการคัน
 4. บําบัดโรค
4.1) โดยโอโซนจะฆ่าแบคทีเรีย, เชื้อรา,ไวรัส และสารพิษที่อยู่ในกระแสเลือด และบนผิวหนัง
5.2) ลดพิษของสารฟอร์มาดีไฮด์ที่ออกมาจากการทาสีบ้านใหม่
 
 
 
 
Visitors: 169,877