ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ

ห้องน้ำ คือ สถานที่ขับปัสสาวะ และของเสีย ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นเหม็นฉี่ กลิ่นเน่า รวมทั้งเชื้อโรค

ห้องครัว เกิดของเสียมากมายจากการอุดตันตามท่อน้ำทิ้ง เกิดเชื้อโรคและกลิ่นเหม็น 

โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ เมื่อเริ่มเก่า ก็มักจะมีปัญหาดังกล่าว

เมื่อโลกถูกห่อหุ้มด้วยน้ำ หรือ H2O, สิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์รวมทั้งมนุษย์มีน้ำอยู่ 70-80% จึงสรุปได้ว่า น้ำคือชีวิต เมื่อคนใกล้เสียชีวิตจากโรคต่างๆ เช่น ไต มะเร็ง ร่างกายจะเริ่มบวมน้ำ และ ไหลลงตามแรงดึงดูดโลก คือ ลงที่ขา เพราะ เซลล์ในร่างกายได้ตายลง โปรตีนในเซลล์กับน้ำจึงถูกแยกออกจากกัน น้ำที่สามารถขับออกได้ทันก็จะไปทิ้งทางปัสสาวะ ผ่านไต แต่ถ้าเริ่มขับไม่ทัน ก็จะบวมในตัว สุดท้ายก็เสียชีวิต

น้ำที่มนุษย์ต้องอุปโภค บริโภค พบมากในห้องน้ำ  ห้องครัว และ ลานซักล้าง

การนำน้ำที่สะอาด กำจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างก็คงจะมีแต่โอโซนเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้

มาติดตั้ง "อิออนโอโซนห้องน้ำ"  "อิออนโอโซนห้องครัว" ในรุ่นที่ปลอดภัยกันเถอะครับ   

Visitors: 170,388