ภัยเงียบของ การไม่ออกกำลังกาย

       ภัยเงียบของ

"การไม่ออกกำลังกาย"


      โรคซาร์โคเพเนีย (Sarcopenia) คือ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ โครงกระดูก และ ความแข็งแรง ซึ่งเป็นผลมาจาก..การแก่ตัว  หรือ การเป็นผู้สูงอายุที่..ขี้เกียจเดิน หรือ 

ไม่ออกกำลังกาย..!!


      ผู้สูงอายุทั้งหลาย ระวัง “ซาร์โคเพเนีย” จะมาเยือนท่าน..!!

ให้ปฏิบัติตัวดังนี้...


      1. พยายาม..ยืนเดิน ให้มากขึ้น แต่ให้นั่ง และ นอน เท่าที่จำเป็น


       2. หลังอายุ 60 ~ 70 ปี ยากที่จะลดน้ำหนักได้ โดยเฉพาะถ้าไม่ออกกำลังกาย และพึ่งพาการกินอาหารให้น้อยลงเพื่อลดน้ำหนัก  กล้ามเนื้อทั้งหมดอาจหายไป มันอันตรายมากนะ !!


      3. การเดิน และ การขี่จักรยาน เป็นการออกกำลังกายที่ดี และไม่เจ็บเข่า


      4. ถ้าผู้สูงอายุป่วย และ เข้าโรงพยาบาล การนอนเพียง 1 สัปดาห์ ผู้สูงอายุจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างน้อย 5% !!


      5. ปกติผู้สูงอายุ จำนวนมาก ที่ไม่ทำอะไรด้วยตนเอง จ้างผู้ช่วยคอยดูแล คอยพยุง จะยิ่งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเร็วขึ้น !


       6. ตราบใดที่ผู้สูงอายุ พยายามเดิน หรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง บ่อยๆ กล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายรวมไปถึงการกลืนอาหาร ก็จักดีขึ้น


       7. โรคซาร์โคเพเนียนั้น ความจริงน่ากลัวมากกว่า..โรคกระดูกพรุน ! 

เพราะ..โรคซาร์โคเพเนียไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงอีกด้วย !!


      8. ผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยเดิน หรือ ขาเคลื่อนไหวน้อย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาจะได้รับผลกระทบที่รุนแรง

       อย่างน้อยให้ฝึก.."นั่งสควอต"

(ยืน-นั่งยอง วันละ 20-30 ครั้ง) หรือ 

ยืนขึ้นทันที เมื่อก้นของคุณสัมผัสที่นั่งบนเก้าอี้ วันละ 20-30 ครั้งก็ยังดี

      ดังนั้นวันนี้ คุณต้องใส่ใจกับ..โรคซาร์โคเพเนีย!แล้วนะ...

      การเดินขึ้น และ เดินลงบันได...ในทุกวัน สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ !  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…สำหรับทุกคนเมื่อเป็น "ผู้สูงวัย"


      จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของ เดนมาร์กพบว่า..ในช่วง 2 สัปดาห์ของการไม่เดิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา สามารถลดประสิทธิภาพของ..ขาลงได้ถึง 1 ใน 3*

ซึ่งเท่ากับอายุเพิ่มขึ้น 20 - 30 ปี !!  

    ดังนั้นถ้าไม่อยาก.. "ติดเตียง" ต้องเดินให้มาก อย่าเอาแต่..นั่ง กับ นอน

    เมื่อใด..กล้ามเนื้อขาของเราอ่อนแอลง เราจะต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวในภายหลัง

    ดังนั้น การเดินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

    50% ของกระดูก และ 50% ของกล้ามเนื้อ อยู่ใน..สองขาของเรา

    ข้อต่อ และ กระดูกที่ใหญ่ที่สุด  แข็งแรงที่สุด ก็อยู่ที่..ขาของเรา  ดังนั้นจึงควรพยายาม..เดินให้ได้ในทุกวัน*


  ด้วยความปรารถนาดี

          "ผู้สูงวัย"

Visitors: 169,885