มะเร็งร้ายหายที่บ้าน โดย อัตแพทย์

รู้เคล็ดลับ แต่ไม่ฝึกซ้อม ย่อมไม่ใช่ยอดฝีมือ

EP1 "โรคร้าย หายที่บ้าน" 

ต้นเหตุของมะเร็ง คือ การกลายพันธุ์ของเซลล์เนื่องจากขาดอ็อกซิเจน

เคล็ดลับการป้องกัน รวมทั้งบำบัด ก็คือ การเติมอ็อกซิเจนให้มากกว่าที่ใช้ไป โดยใช้ HiOxy Hyperbaric หรือ อ็อกซิเจนทางการแพทย์ และ อบไอออนสตีม เพื่อส่งอ็อกซิเจนเข้าสู่อวัยวะต่างๆ

การลดการใช้อ็อกซิเจน มีมากมายหลายวิธี เช่น นั่งสมาธิ นอน กินสมุนไพรเย็น ลดการทานเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยาก ดื่มน้ำไอออน หรือ น้ำสะอาดที่เป็นด่าง หยุดทำกิจกรรมที่สิ้นเปลืองอ็อกซิเจน หยุดออกกำลังกายหักโหม ควรทำเฉพาะเดินเร็ว เพื่อให้เลือดหมุนเวียน

แต่หากทำเคโม ฉายแสงแล้ว จะต้องเร่งสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทนในเวลาที่รวดเร็วทันการ ซึ่งการซ่อมเซลล์เกิดขึ้นตอนนอนหลับสนิท เกิด Growth Hormone 

จะทำอย่างไร ให้เกิด Growth Hormone มากกว่าปกติ

1. นอนหลับสนิท เพิ่มมากขึ้น 

2. หมุนเวียนเลือดที่มีอ็อกซิเจนให้มากรอบขึ้น (ห้ามทานยาความดันเพราะจะทำให้หัวใจเต้นช้าลง หรือ หลอดเลือดขยายตัวมากขึ้น เลือดจึงหมุนเวียนได้น้อยรอบลง)

3. นั่ง/นอนสมาธิ ร่างกายจะคล้ายจำศีล ซึ่งจะได้รับอ็อกซิเจนไปซ่อมแซมร่างกายเพิ่มขึ้น

 การอบและดื่มไอออนแช่โอโซน นอน HiOxy Chamber กินด่าง นอนหลับ เทอร์ปีน CBD THC Meditation นั่งสมาธิ  คือ เส้นทางลัด ที่ช่วยให้หายเร็วขึ้น

Visitors: 170,375