รพสต อบจ

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รพสต จะเป็นที่พึ่งที่เข้าถึงง่ายกว่า โรงพยาบาล

ผู้ป่วยเบาหวานมีมากมายและเพิ่มขึ้นทุกปี แต่วิทยาการด้านการรักษายังตามหลังอีกหลายปี ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานอาจต้องถูกตัดขา เพราะเป็นแผลเรื้อรัง หนักๆก็ถึงขั้นตาบอดได้

เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการรักษาแผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง หรือ แผลกดทับ คือ ก๊าซอิออนและก๊าซโอโซนที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อตามที่ อย.รับรอง และ การนำอ็อกซิเจนอิออนมาทำให้แผลแห้ง ตกสะเก็ด

อบจ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รพสต ซึ่ง อบจ ปาราจีนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วย จึงได้นำร่องโครงการต่างๆสำหรับประชาชนอย่างรวดเร็ว

หากมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ผู้ป่วยแผลเบาหวาน สามารถไปล้างแผลได้ ซึ่งจะเห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้างแผล

ขอให้ อบจ ปราจีนบุรี และ รพสต ในความรับผิดชอบได้ช่วยเหลือผู้ป่วยสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้นะครับ   

Visitors: 169,885