ลดฝุ่นด้วยเทคนิค สร้างอิออนประจุลบ

CCDC ร่วมกับเครือข่ายวิจัย พัฒนาเสาลดฝุ่นด้วยเทคนิค ”สร้างอิออนประจุลบ“ ภายใต้การสนับสนุนในโครงการฟ้าม่วน โดยเครือข่ายนักวิจัย พัฒนาเสาลดฝุ่น ชื่อว่า ‘Smart DustPole’ ที่พัฒนาให้สามารถลด PM2.5 ในพื้นที่ 30 ตร.ม. ได้มากกว่า 50% ใน 1 ชั่วโมง โดยการปล่อยประจุลบร่วมกับความชื้นในอากาศ เพื่อจับตัวกับฝุ่น PM2.5 หลังจากที่ได้มีการออกแบบ และทดสอบในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขนาด 30 ตารางเมตร สามารถช่วยลดฝุ่นลงได้มากกว่า 50% ภายใน 1 ชั่วโมง โดยการอิออนประจุลบ ร่วมกับความชื้นในอากาศ จับตัวอนุภาคฝุ่น PM2.5 ประจุบวก ลงสู่พื้นดิน รุ่นทดสอบนำร่องใข้งานแบบ Outdoor นี้ ประยุกต์ระบบออกแบบให้ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประหยัดพลังงาน และไม่ใช้แผ่นกรองฝุ่น ลดการใช้ทรัพยากร และไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ ซึ่งประสิทธิภาพการจับอนุภาคฝุ่น จะสูงกว่าใช้น้ำฉีดพ่นขึ้นบนอากาศ โดยจะนำร่องติดตั้ง ณ ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ในจุดหน้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ ถ. ราชดำเนิน จำนวน 3-4 เสา และนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมภายนอกอาคารหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่สะสมตัวในเมืองใน และในอนาคตจะขยายผลติดตั้งในจุดที่มีผู้คนทำกิจกรรมกลางแจ้งหนาแน่น เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป #ฝุ่นpm25 #หมอกควันเชียงใหม่ #เชียงใหม่นิวส์ #chiangmainews ♬ Cool and cool background music with a fantastic feel - TOKU SPACE MUSIC
Visitors: 169,877