ศูนย์เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม อ สุโอโซน

สอน สอน สอน เพือ่ให้คนไทยแข่งขันกับต่างชาติได้ โดยเฉพาะคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างจีน ที่เข้ามาทำโรงงาน มาแย่งขายของ ต้นทุนต่ำ พราะไม่ต้องสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก

 

Visitors: 170,376