สถานพักฟื้นและกายภาพบำบัด

Road Map to SET
1. สร้างระบบ Franchise ให้มียอดขายรวมไม่น้อยกว่า 10 สาขา รวม 100 ล้านต่อปี
2. ทำกำไร 3 ปี ติดต่อกัน ถ้าไม่ได้ ให้เข้า MAI
3. แต่งตั้ง ผอ.บัญชีการเงินที่ผ่าน กลต เพื่อดูแลการเข้าตลาด
4. จดระเบียนรูปแบบวางผังบัญชีการเงินให้ถูกต้องและตรงกับ กลต
5. เข้าควบรวมกับ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เด่น มี Story
6. รับผู้ป่วย CLMV 
7. เข้าตลาด เพื่อรองรับตลาดโลก
หมายเหตุ หมอบุ๋ม Kin เครื่องแม่เหล็ก อาหารบำรุง
Visitors: 169,876