หลักสูตร การทำเครื่องสำอางจากว่าน Y-Densis

 อาจารย์สุ โอโซน สอนอาชีพ 

หลักสูตร การทำเครื่องสำอางจากว่าน Y-Densis อนุสิทธิบัตร

1 คาบ 45 นาที

ภาคทฤษฎีอย่างย่อ 15 นาที

ภาคปฏิบัติ 30 นาที

ภาคทฤษฎี บทที่ 1 ประโยชน์ของว่าน สรรพคุณ

บทที่ 2 เทคนิคการปลูก การปรุงดิน

บทที่ 3 การเตรียมวัตถุดิบ Active Ingrediece 

บทที่ 4 การผลิตเป็นเครื่องสำอางสำหรับผิว หน้า และ ผม 

บทที่ 5 วิธีการทาเครื่องสำอางที่ถูกต้อง

บทที่ 6 การแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 7 สรุป  

 

ภาคปฏิบัติ

อุปกรณ์การสอนที่ต้องจัดเตรียม

1. Homogenizer 1 เครื่อง

2. เครื่องกวน   1

3. เครื่องบรรจุ 1  (เครื่องซีลฝา)

4. มีด 2 คม   11

5. กรวยกรอง 11

6. เกียงขูด และ ถาดขูด  11

7. ภาชนะ ใส่ FG

8. เครื่องโอโซนต้ั้งโต๊ะแบบ 2 in 1

9. จานลม Disfuser Nano 

10. โปรเจ็คเตอร์ หรือ ทีวีจอยักษ์

11. คอมพิวเตอร์

12. โต๊ะพับยาว สำหรับวางอุปกรณ์ และ ทำเป็นโต๊ะเรียน

 13. เครื่องอิออนโอโซนปรับอากาศ ฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น กำจัดแมลง

Visitors: 169,885