หาปลา Premium คน กทม อยาทำโคกหนองนา แถมฟรี แบบสร้างฟาร์มสเตย์

เพจ Mr. Future Farm ได้ศึกษาและทำการทดสอบการทำเกษตรแบบปิดทางขาดทุน หรือ ทำกำไรที่ความเสี่ยงต่ำ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชน 

EP1 โคก หนอง นา เส้นทางที่งดงามหรือกับดักที่น่ากลัว 

คนกรุงเทพจำนวนมาก ทะยอยออกหาซื้อที่ดินราคาถูกในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ กสิกรรมธรรมชาติ และ โคก หนอง นา ซึ่งจะได้กำไรจากราคาที่ดินที่สูงขึ้นทุกปี แต่อาจขาดทุนในส่วนของลงทุนและการดูแล ที่ดินที่เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยทำเกษตร จึงควรมีลักษณะดังนี้

ลิงค์ 10 วิธีเลือกซื้อที่ดิน

ที่ดินที่เหมาะกับคนกรุงเทพ คือ ที่ดินที่อยู่ในโลเกชั่นที่ดี ไม่ไกลจากกรุงเทพ ราคายังไม่แพง ราคาขึ้นเร็ว ดินดี น้ำดี (ไม่ท่วม) ท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ 

ทำกำไรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเอกสารสิทธิ์ มีสภาพคล่อง เปลี่ยนมือได้ง่าย 

และ เป็นที่ดินที่มีการรวมกลุ่มเพื่อนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ เช่น เทคโนโลยีการผลิต (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) เทคโนโลยีการถนอมอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูป และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประกันการขาดทุน

1.1 ฟรี แบบสร้าง โคก หนอง นา เดอะฟิวเจอร์

1.2 ฟรี แบบสร้างเถียงนา

    1.2.1 3D Sketch Up แบบเถียงนาตัวเอ

    1.2.1 3D แบบเถียงนาเพิง

1.3 ฟรี ร่างแบบบ้านในฝัน เพื่อทำฟาร์มสเตย์

    1.3.1 3D แบบบ้าน 40 ตรม

    1.3.2 3D แบบบ้าน 48 ตรม

    1.3.3 3D แบบบ้าน ขนาดใหญ่

1.4 ฟรี เทคโนโลยี

    1.4.1 เทคโนโลยีการผลิต (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) 

    1.4.2 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร การฉายรังสี การแช่น้ำโอโซน

    1.4.3 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต (เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง)

    1.4.4 เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย อากาศมลพิษ

1.5 ฟรี อนุุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง

    1.5.1 เตาไบโอชา ไล่แมลง

    1.5.2 ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารแบบหมุน

    1.5.3 กรงหมักปุ๋ยใบไม้แบบไม่พลิกกอง

Visitors: 169,885