อนุ13 กระถางปลูกไม้ยืนต้นแบบไร้ดินเติมก๊าซ

Story 1 นำไปจดอนุสิทธิบัตร

การทำเกษตรแบบดั้งเดิม ทำให้เกษตรกรต้องละทิ้งถิ่น เข้าหางานทำในเมือง เนื่องจาก ดินเสื่อมสภาพ ยาฆ่าแมลง แล้งน้ำ
เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเทคโนโลยีเก่าจากนาซ่า คือ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์ เพื่อเป็นอาหารให้นักบินอวกาศ โดยนำมาต่อยอดเป็นการปลูกไม้ยืนต้นไร้ดินแบบเติมก๊าซที่จำเป็น
มีการนำเทคโนโลยีเก่าของนาซ่ามาใช้ในการปลูกผักมากมาย ทั้งระบบน้ำนิ่ง น้ำเวียนสูง และน้ำเวียนต่ำ ซึ่งแต่ละระบบก็จะเหมาสมกับพืชแต่ละชนิด
ส่วนไม้ยืนต้น หรือไม้ผลขนาดใหญ่ เช่น มะพร้าว ซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้น อายุนับร้อยปี สามารถนำทุกส่วนของมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่ไทย เป็นผู้ส่งออก ผลมะพร้าวน้ำหอมไปยังประเทศจีนจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตได้ราคา แต่การปลูกบนดิน หรือ แบบดั้งเดิมนั้น จำเป็นต้องซ่อมดิน เพราะ ดินเสื่อมสภาพ ขาดธาตุอาหาร และ ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยในราคาแพง เพราะปุ๋ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หากนำมาผสมดิน จำเป็นต้องใช้เงินมหาศาล โชคดี สำหรับสวนมะพร้าวที่มีน้ำ แต่สวนที่ขาดน้ำ ก็จะไม่ได้ผลผลิต
มะพร้าวที่คุณภาพดีจึงหาได้ในจังหวัดราชบุรีเท่านั้น เพราะ น้ำดี ดินดี แดดดี แต่สำหรับจังหวัดอื่นๆ ก็จะประสบปัญหา คุณภาพต่ำ และไม่คุ้มทุน มะพร้าวเป็นผลไม้ที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย และ ประเทศเพื่อนบ้านมาคั้นทำน้ำกระทิ 
มะพร้าวน้ำหอมที่ไทยส่งออก ทำให้อุปทานในประเทศลดลง ราคาตลาดสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
อ.สุ นักประดิษฐ์ จึงได้ออกแบบกระถางปลูก เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้
1. ธาตุอาหารของน้ำปุ๋ยตรงกับมะพร้าว และ ไม่รั่วไหลลงดินด้านล่าง
2. ใช้น้ำน้อย ไม่ต้องรดน้ำ ไม่ต้องดูแล
3. รากเย็น ไม่ร้อนจนเกิน
4. ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง
5. ให้ผลผลิตไว
6. เคลื่อนย้ายได้
เจ้าของที่ดิน ที่ยังรกร้าง ไม่รู้จะนำที่ดินไปทำอะไร แนะนำให้"เช่า"ชุดปลูกไปลงในที่ ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รีสอร์ท หรือ ปลูกเพื่อส่งออกผลผลิต
ขอให้โชคดีครับ

กระถางที่เคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นได้อย่างสะดวก

1. เติมก๊าซที่พืชต้องการ และ ช่วยไม่ให้ตกตะกอน

     CO2 ใช้สังเคราะห์แสง

     O2 ใช้หายใจ

     O3 ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำปุ๋ย 

2. ใช้ปุ๋ยน้ำ ไม่ใส่ดิน

3. ใช้กับไม้ยืนต้น

4. ดูแลน้อย

5. ให้ผลผลิตเร็ว

6. มีล้อเข็น


ต้นทุนกระถาง
วงบ่อ 80 ซม 1 ลูก        180.- ร้านวัสดุก่อสร้าง
ฝาบ่อทึบ 80 ซม 1 อัน  180.- ร้านวัสดุก่อสร้าง
วงบ่อ 60 ซม 1 ลูก        100.-
ตะแกรงรองวัสดุปลูก สูง 10 ซม 1 ชิ้น   160.- ไทวัสดุ
กาบมะพร้าวสับ ถ่านไบโอชาร์ 0.1 กระสอบ  6.- ร้านขายวัสดุปลูก ไทวัสดุ
หิน 3/4                    10.-
ปูน กันซึม ยาบ่อ       10.-
รวม 646 บาท
ค่าแรงผลิต ประกอบ   200.-
ค่าขนส่ง คิดตามระยะทาง
เงินลงทุน ถัวเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 20,000 บาท

ต้นทุนค่าดูแล
น้ำปุ๋ย AB สูตรมะพร้าว  5 ลิตร 300.-
ค่าแรง 1 คน ต่อ 100 ไร่
Visitors: 170,375