อาหารเพื่อสุขภาพ

สบส ระบุอาหารสุขภาพประกอบด้วย

โปรตีน 1 คาร์โบไฮเดรท/แป้ง/น้ำตาล 1 ถั่ว 1 ผัก 2

แต่ว่านฯ เป็นทั้งโปรตีน ถั่ว(โปรตีน) และผัก ทำให้เราสามารถปรับปรุงสูตร เป็น คาร์โบ/แป้ง/น้ำตาล 1  ว่าน 1 และ ผัก 1

ได้แก่ ซิกเนเจอร์ ไก่โอโซน สลัดว่านฯ น้ำผลไม้อโลโอโซน และ น้ำดื่มโอโซนสด 

อาหารเช้า ขนมปังไส้กรอกแฮม วุ้นอโล-นมเว น้ำดื่มโอโซนสด 

Visitors: 169,876