อ สุโอโซน ประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

งานประดิษฐ์ชิ้นโบว์แดง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่

#1 เตาอิออนโอโซนพลังควันจากขยะหรือฟืน เพื่อกลั่นน้ำมันจากพลาสติกและโฟม

#2 รองลงมา คือ ถังหมุนหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร บ้านไส้เดือน

#3 กรงหมักใบไม้ ไม่พลิกกอง 

#4 ห้องครัวปลอดควัน (ลดแมลง พากหะนำโรค)


Visitors: 169,878