อ สุโอโซน ประดิษฐ์เพื่อสุขภาพและอนามัย

สมการสุขภาพอย่างง่าย คือ

สุขภาพ = พลังงาน - ของเสีย  

พลังงานสร้างจากอ็อกซิเจนผสมกับน้ำตาล โปรตีน หรือ ไขมัน อ็อกซิเจนจะต้องมีอย่างเพียงพอ ถ้ามากเกิน ร่างกายจะ Active เกิน เกิด Hyper ได้ ถ้าน้อยเกิด การทำงานของอวัยวะต่างๆจะบกพร่อง ส่วนของเสีย ยิ่งน้อยยิ่งดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีอ็อกซิเจนเพียงพอที่จะสร้างพลังไปขับของเสีย

หรือ สรุปได้ว่า อยากมีสุขภาพดี ต้องมีอ็อกซิเจนเพียงพอ นั่นเอง

Visitors: 170,376