อ สุโอโซน สอนอาชีพ อาหาร

การทำอาหารผัดทอด ไฟแรง ไฟกลางต้องรู้จุดเกิดควันของน้ำมัน เพราะ ถ้าร้อนเกิน จะไหม้ และมีควันเยอะ รบกวนการทำงาน

การทำอาหารต้ม ต้องรู้เรื่องจุดเดือดของน้ำและการใส่เกลือ


Visitors: 169,885