อ สุ สอนทำฟิเล /ยอ /ลูกชิ้นแผ่น

ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเนื้อ

หมูยอ ไก่ยอ

ฮือก้วย

เรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ในที่สุดก็คือๆกัน

หัวใจงานอยู่ที่ความสด จะเด้ง จะหอม แค่ไหน ก็ปรุงได้ ส่วนรสชาติก็ต้องถูกปากคนกินจืด แต่ถ้าต้องการแซ่บก็ไปเติมเอาที่น้ำจิ้ม  (น้ำจิ้มมะขาม น้ำจิ้มซีฟู้ดมานำ) 
ถ้าจะทำเป็นอาชีพ ความสะอาด และอุปกรณ์เครื่องมือ คือสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้แตกต่างและยั่งยืน

Visitors: 170,376