เครื่องกำจัดขยะOXY รุ่น STAR-1

  • เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร OXY รุ่น STAR-1 คืออะไร ? นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดขยะอาหารของอ๊อกซี่ให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 16 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใส่เชื้อจุลินทรีย์ใดๆลงในเครื่อง เพียงเทขยะอาหารที่แยกน้ำออกแล้ว ใส่ในถังภาชนะ กดปุ่มเริ่มทำงานเพียงปุ่มเดียว เครื่องจะทำงานอัติโนมัติ เสร็จสิ้นกระบวนการ จนกลายเป็นปุ๋ยที่นำไปผสมดินปลูกต้นไม้ได้ทันที ทำไมต้องใช้ ? ปัญหาขยะล้นโลกเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ในทุกลมหายใจและจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในประเทศไทย ปี 2562มีขยะปริมาณ28,710,000,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 คนจะสร้างขยะ 410 กิโลกรัม/ปี และประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องทั่วประเทศเพียง 409 แห่งเท่านั้น เราสามารถแปลงขยะเศษอาหารเน่าเสียเหล่านี้ให้กลายเป็นประโยชน์กลับคืนสู่โลก โดยการจัดการตั้งแต่ต้นทางในมือเรา ทำงานอย่างไร ? หลักการทำงานหลักจากที่กดปุ่มเริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอัติโนมัติใน 4 โหมดคือ 1.อบแห้งด้วยความร้อน : ขั้นตอนแรกคือการเอาความชื้นออกจากเศษอาหารที่เป็นปัญหาหลักของอาหารที่เน่าบูดออก สำหรับเศษอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นแรงอาจทำให้มีกลิ่นออกมาจากตัวเครื่องได้ 2.บดเศษอาหาร : หลักจากที่เศษอาหารแห้ง ระบบมอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วต่ำ 2.5รอบต่อนาทีเพื่อให้เศษอาหารถูกใบพัดบดจนมีขนาดเล็กลง 3.ระบบคูลลิ่ง : เพื่อให้เศษอาหารที่มีความละเอียดเย็นตัวลงในขณะเดียวกันใบพัดยังคงทำงานอยู่เพื่อให้เศษอาหารบดละเอียดที่สุด 4.ฆ่าเชื้อด้วยยูวี : ขั้นตอนสุดท้ายกำจัดแบคทีเรียที่เกิดในเศษอาหาร จนแห้งสนิท กลายเป็นปุ๋ย (แห้งสนิทขึ้นอยู่กับชนิดของเศษอาหาร) เหมาะกับใคร ? เหมาะสำหรับ : บ้านพักอาศัย คอนโด 1-4 คน กินไฟเท่าไร ? การใช้งาน 1 ครั้ง ใช้ไฟ 1.3Kw ค่าไฟเพียง 4-5 บาท เทียบกับไมโครเวฟ 800W เปิด 30นาทีกินไฟ 4-5 บาท (ขึ้นอยู่กับฐานคำนวณค่าไฟแต่ละบ้าน) ควรวางเครื่องกำจัดขยะไว้ที่ไหนในบ้าน ? บางครั้งเศษอาหารอาจมีกลิ่นจากกระบวนการย่อยสลายจากเครื่องแนะนำให้ไว้ในที่อากาศถ่ายเท ไม่โดนแดด หรือ ความชื้น เช่นระเบียง หน้าบ้านที่มีหลังคาคลุม ห้องครัวที่ไม่ใกล้กับห้องพักผ่อนเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร OXY รุ่น STAR-1คืออะไร ?นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดขยะอาหารของอ๊อกซี่ให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 16 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใส่เชื้อจุลินทรีย์ใดๆลงในเครื่องเพียงเทขยะอาหารที่แยกน้ำออกแล้ว ใส่ในถังภาชนะ กดปุ่มเริ่มทำงานเพียงปุ่มเดียว เครื่องจะทำงานอัติโนมัติ เสร็จสิ้นกระบวนการ จนกลายเป็นปุ๋ยที่นำไปผสมดินปลูกต้นไม้ได้ทันทีทำไมต้องใช้ ?ปัญหาขยะล้นโลกเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ในทุกลมหายใจและจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในประเทศไทย ปี 2562มีขยะปริมาณ28,710,000,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 คนจะสร้างขยะ 410 กิโลกรัม/ปี และประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องทั่วประเทศเพียง 409 แห่งเท่านั้น เราสามารถแปลงขยะเศษอาหารเน่าเสียเหล่านี้ให้กลายเป็นประโยชน์กลับคืนสู่โลก โดยการจัดการตั้งแต่ต้นทางในมือเราทำงานอย่างไร ?หลักการทำงานหลักจากที่กดปุ่มเริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอัติโนมัติใน 4 โหมดคือ 1.อบแห้งด้วยความร้อน : ขั้นตอนแรกคือการเอาความชื้นออกจากเศษอาหารที่เป็นปัญหาหลักของอาหารที่เน่าบูดออก สำหรับเศษอาหารบางชนิดที่มีกลิ่นแรงอาจทำให้มีกลิ่นออกมาจากตัวเครื่องได้2.บดเศษอาหาร : หลักจากที่เศษอาหารแห้ง ระบบมอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วต่ำ 2.5รอบต่อนาทีเพื่อให้เศษอาหารถูกใบพัดบดจนมีขนาดเล็กลง3.ระบบคูลลิ่ง : เพื่อให้เศษอาหารที่มีความละเอียดเย็นตัวลงในขณะเดียวกันใบพัดยังคงทำงานอยู่เพื่อให้เศษอาหารบดละเอียดที่สุด4.ฆ่าเชื้อด้วยยูวี : ขั้นตอนสุดท้ายกำจัดแบคทีเรียที่เกิดในเศษอาหาร จนแห้งสนิท กลายเป็นปุ๋ย (แห้งสนิทขึ้นอยู่กับชนิดของเศษอาหาร)เหมาะกับใคร ?เหมาะสำหรับ : บ้านพักอาศัย คอนโด 1-4 คนกินไฟเท่าไร ?การใช้งาน 1 ครั้ง ใช้ไฟ 1.3Kw ค่าไฟเพียง 4-5 บาท เทียบกับไมโครเวฟ 800W เปิด 30นาทีกินไฟ 4-5 บาท (ขึ้นอยู่กับฐานคำนวณค่าไฟแต่ละบ้าน)ควรวางเครื่องกำจัดขยะไว้ที่ไหนในบ้าน ?บางครั้งเศษอาหารอาจมีกลิ่นจากกระบวนการย่อยสลายจากเครื่องแนะนำให้ไว้ในที่อากาศถ่ายเท ไม่โดนแดด หรือ ความชื้นเช่นระเบียง หน้าบ้านที่มีหลังคาคลุม ห้องครัวที่ไม่ใกล้กับห้องพักผ่อน

 

 

 

 

เครื่องกำจัดขยะOXY รุ่น STAR-1

กดข้างบน

Visitors: 169,878