เซลล์เพจ กำจัดกลิ่นควันเชื้อโรคและแมลงสาบ

เคล็ดลับในการกำจัดแมลงสาบแบบหายขาด คือ การทำลายทางเข้าออกของแมลงสาบด้วยน้ำโอโซน
การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงกันทุกเดือน แต่กลับมีแมลงสาบเพิ่มขึ้น ก็เนื่องจาก การฉีดพ่นที่ไม่ทั่วถึง เมื่อแมลงสาบรู้สึกได้ว่ามีอันตราย มันก็จะหนีไปตามท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับหลบหนี รวมทั้งเป็นที่หลบซ่อนและเป็นที่อยู่ได้เป็นอย่างดี (การฉีกพ่นยาลงท่อระบายน้ำจะสิ้นเปลืองและอันตรายมาก) ทำให้การฉีดพ่นยาไม่ทำให้แมลงสาบลดลงเลย
การทำลายทางเข้าออกของแมลงสาบด้วยโอโซนน้ำ เป็นการนำน้ำโอโซนที่เหลือทิ้งจากการล้างภาชนะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งภาชนะที่ล้างด้วยน้ำโอโซนปลอดเชื้อโรค ผักจะสดขึ้น ผลได้อีกอย่างคือ ท่อน้ำทิ้งจะสะอาดขึ้น ลดไขมัน ลดกลิ่น ที่สำคัญคือแมลงสาบไม่ชอบ และไม่กลับเข้ามาในครัวของเราอีกเลย 
เครื่องโอโซนที่เหมาะกับการใช้งานในลักษณะนี้ คือ ต้องเข้มข้น และสะดวก ซึ่งโอแซดวัน ได้จัดเตรียมเครื่องที่เข้มข้นและปิดเปิดอัตโนมัติตามการใช้น้ำไว้ให้แล้ว ใช้งานง่ายๆแบบนี้ ดีต่อใจ (พนักงาน) มากๆเรยนะ

Visitors: 170,375