เซลล์เพจ เครื่องอิออนโอโซนต้านโควิดและโรคร้าย

ในปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย โรคติดเชื้อจากไวรัส โรคที่ไม่ติดต่อ NCDs รวมถึง มะเร็ง ซึ่งดูจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

โรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส เช่น โควิด ซึ่งไม่มียารักษาโดยตรง จึงต้องรักษาตามอาการ เราจึงควรป้องกันไม่ให้ติดโรคจนกว่าจะฟิตร่างกายจนแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันจากภายในไม่ใช่จากวัคซีน

ส่วนโรค NCDs ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเกิดจากอาหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่แท้ที่จริงแล้ว ต้นเหตุเกิดจาก อ็อกซิเจนและอาหาร 

ร่างกาย ประกอบด้วยเซลล์ 60 ล้านๆเซลล์ ซึ่งต้องใช้อ็อกซิเจนในการมีชีวิตคงอยู่ ซึ่งอวัยวะของคนเรา เมื่อ

ขาดอ็อกซิเจน เพียง 5 นาที ก็สิ้นใจ ถ้าเราได้อ็อกซิเจนทุกวัน แต่ได้น้อยกว่าที่ต้องใช้ล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น

ร่างกายจะเกิดความเสื่อมจากการสร้างเซลล์ใหม่ได้น้อยลง และสะสมของเสียเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุด จะเกิดโรคต่างๆมากมาย เช่น โรคชรา เบาหวาน ความดัน ไขมัน ตับ ไต หัวใจ รวมทั้งมะเร็ง 

หากเราศึกษาโรคมะเร็งจะพบว่า มะเร็งคือเซลล์ของเราเองที่เกิดการกลายพันธุ์เพื่อให้อยู่ในสภาวะอ็อกซิเจนต่ำได้ แล้วทำไมเราถึงไม่ป้องกันล่ะ

เครื่องอ็อกซิเจนอิออน คือ เครื่องที่แยกอ็อกซิเจน O2 ในอากาศ ให้กลายเป็น O1 (Oxygen) ซึ่งมีมากบริเวณน้ำตกและชายทะเลที่เกิดจากการที่น้ำกระทบกับโขดหินจนเกิดฟอง อ็อกซิเจนอิออนจึงมีประโยชน์กับมนุษย์และไม่มีสารตกค้าง โดยที่ O1 (Oxygen) มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า O2 จึงซึมผ่านถุงลมได้ง่ายกว่า ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที จึงสดชื่นได้เร็วกว่าการหายใจปกติ

ประโยชน์ของอิออน คือ การสลายพิษ เช่น อนุมูลอิสระ โดยการที่ O1 นั้น ไปรวมกับอนุมูลอิสระหรือไฮโดรคาร์บอนแล้วกลายเป็น ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว เช่น คาร์บอนไดอ็อกไซด์(CO2) และน้ำ (H2O) 

ทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ของผู้ป่วยจนเกิดมีพลัง กระตือรือร้น Active และสดชื่นขึ้น อวัยวะต่างๆที่เสื่อมถอย (Mal Function) จะเริ่มกับมาทำงานดีขึ้น ร่างกายสามารถสร้าง NK Cell T-Cell และ เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าต่อสู้กับเชื้อโรคร้าย

การมีพลังและขับของเสียออกจนหมด จะทำให้ผู้ป่วย NCDs หายได้โดยไม่ต้องทานยา   

มาเติมอ็อกซิเจน กันเถอะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

หมายเหตุ : ขนาด/รุ่น ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ ขนาดของห้องนอน และ Stage ที่เป็น ซึ่ง โอแซดวัน มีกว่า 10 รุ่นให้เลือกใช้

 

Visitors: 170,377