เตาเผาอบถ่านไบโอชาด้วยเชื้อเพลิงขยะแห้ง ไร้กลิ่น ไร้ควัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Visitors: 170,376