เมนูเด่นครัวรักษ์

หมูกรอบ ขีดละ 80.- กิโลกรัมละ 700.-

น้ำว่านอโลโอโซน 

ว่านส้ม 3 รส -ลิ้นจี่ มะนาว พันช์ ขวดละ 19.- (250 มล)

 ว่านเหลือง 3 รส -ลิ้นจี่ มะนาว พันช์ ขวดละ 25.- (250 มล)

ประโยชน์ของว่าน

ประโยชน์ของลิ้นจี่

ประโยชน์ของมะนาว

ประโยชน์ของพันช์ผลไม้รวม 

Visitors: 169,885