แบบรั้วคาวบอย รั้วคอกม้า

แบบอย่างง่ายๆสำหรับรั้วคาวบอย 3 ชั้น

ค่าวัสดุเฉพาะชิ้นงาน เมตรละ 350.- 

ค่าแรงรวมของ เมตรละ 700.- (กี้-เกกอ) คาวบอย 2 ชั้น ราคาลดลงเมตรละ 100.- (กี้-หกอา)

Visitors: 170,376