แฟรนไชน์ ครัวรักษ์ Shark Tank

***ควันพิษ ฝุ่นลอย PM2.5 เศษอาหาร น้ำมันเก่า ถุงพาสติก กล่องโฟม ฯลฯ แมลงพาหะ หนู เหล่านี้ คือ ปัญหาที่ต้องรับแก้ไขโดยด่วย

***ลำพังการช่วยแก้ปัญหาที่มีเพียงไม่กี่ครอบครัว ที่มีจิตอาสา เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานสามารถใช้ชีวิตได้ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ต้องการให้คนไทยช่วยกันในเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้โดยไม่เหนือบ่ากว่าแรง จึงได้ก่อตั้ง "ครัวรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้ทุกครัวในประเทศไทยใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม" ในชื่อ "ครัวรักษ์" ชูจุดเด่นด้านร้านสะดวกทาน "อาหารจานเดี่ยวร้อนๆ" ในราคาย่อมเยาว์ แต่ใช้ระบบ Minimum Waste ที่ไม่เคยมีร้านอาหารใดทำมาก่อน

ครัวรักษ์ ต้องการแก้ปัญหาขยะกิ่งไม้ จึงเน้นเมนูที่ใช้วิธีย่าง ต้องเป็นเตาถ่าน ทำให้ได้อาหารที่หอมถ่าน การที่รัฐและเอกชนมีนโยบาย ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ทำให้ได้มาซึ่ง กิ่งไม้ตัดแต่ง ใบไม้ที่ร่วงหล่น กลายเป็นขยะที่ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เมื่อครัวรักษ์ได้ถือกำเนิด จะทำการแปรรูปกิ่งไม้เป็นถ่าน 

ส่วนใบไม้ที่ร่วงหล่น ครัวรักษ์ได้นำถังหมุนมาหมักใบไม้เลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้เป็นปุ๋ย ส่วนถุงแกง ถุงหิ้ว กล่องโฟม ที่เป็นขยะสะสม สร้างปัญหามากมาย สามารถนำมาใส่ในเตาภูมิใจ ให้เป็นพลังงานในการเผาถ่าน นะครับ ถ่านที่ได้สามารถนำไปทำปุ๋ยหรือหุงต้ม

เมื่อร้านต้นแบบ ช่วยโลก โลกก็ตอบรับ ทำให้ลูกค้าที่ห่วงใยลูกหลานมาอุดหนุนมากมาย ก็ถึงเวลาที่จะต้องขยายแฟรนไชน์ไปให้ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

Visitors: 169,885