แฟรนไชน์ ผมล้นหัว

การคิดค่าบริการของร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านเสริมความงาม ร้านสปาหน้าสปาผม มักไม่สามารถทำราคาได้สูงมากนักเนื่องจากขาดนวัตกรรมด้านผม จึงไม่มีจุดขายที่แสดงให้ลูกค้าเห็นผลอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นร้านเดี่ยว ไม่มีสาขา ไม่มีมาตรฐานการให้บริการ SOP จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่าง และ การดูแลลูกค้าของผู้ประกอบการแต่ละคน 

แฟรนไชน์ ผมล้นหัว คือ ความร่วมมือระหว่าง ผู้สร้างนวัตกรรมและมาตรฐานด้านเส้นผม กับ ผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆที่ใกล้ชิดลูกค้า

จุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ โปรแกรมการหยุดผมร่วงด้วยเครื่องอิออนอ็อกซิเจน

Visitors: 170,376