ใบเสนอราคา สิทธิการใช้

ทั้งลดทั้งแถม

ตารางราคาค่าใช้สิทธิบัตร

ราคา ลด 10-50% แถม สิทธิการใช้อนุสิทธิบัตรเตาไฟพลังขยะ 10,000 เครื่อง เครื่องละ 300.- รวมมูลค่า 3 ล้านบาท

Visitors: 170,376