ไฟเซอร์ ทำหัวใจวาย

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ทำให้เกิดหัวใจวาย จนกระทั่งเสียชีวิตกระทันหัน (sudden cardiac death) เป็นสิ่งที่ได้รับทราบกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีการใช้วัคซีนโควิด

รายงานในวารสาร ESC heart failure 2024 จากคณะ ของ Dr McCullough ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรม ทางหัวใจและระบาดวิทยา และสืบค้นสาเหตุของหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสมาตลอดแต่ก่อนโควิด 19 

และเป็นบุคคลสำคัญที่ให้ข้อมูลหลักฐานต่อสภาซิเนทสหรัฐและสภาผู้แทนสหรัฐและในที่ต่างๆ เกี่ยวกับการตอบโต้ต่อการระบาดของโควิดและผลกระทบของวัคซีนโควิดต่อหัวใจอักเสบ

ภาวะหัวใจอักเสบ ที่เกิดจากวัคซีนนั้นแตกต่างจากการติดเชื้อโควิดอย่างสิ้นเชิง

โดยที่เกิดขึ้นเป็น”ผลกระทบต่อหัวใจโดดๆ “ และที่น่าวิตกก็คือประมาณ 50% เกิดขึ้นโดยไม่มีอาการ แต่ถ้าตรวจในขั้นลึกจะพบความผิดปกติไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะตรวจเลือด ตรวจพิเศษด้วย MRI และอื่นๆ

รวมทั้งมีการ ชื่นชมรายงานจากประเทศไทยที่ทำในเด็กวัยรุ่น ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวนหลาย 100 รายและพบว่ามีความผิดปกติทางระบบหัวใจเกือบ 30% และสามารถพิสูจน์ได้จากการตรวจเลือดและจาก MRI หัวใจ

(รับฟังและชมได้ทาง YouTube ซึ่งคุณหมออเมริกันผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวอ้างอิงถึงข้อมูลจากเมืองไทยไว้)

และถ้าเกิดภาวะนี้ โดยไม่รู้ตัว เมื่อมีการออกกำลังอย่างรุนแรง จะเกิดมีหัวใจเต้นผิดปกติ จนกระทั่งหยุดเต้น จากมีกระจุกหย่อม อักเสบในหัวใจและขัดขวางการนำไฟฟ้าของเส้นใยประสาทหัวใจ

และยังพบได้ในช่วงระยะระยะเวลาตึสามถึงตีห้า ซึ่งเป็นระยะการนอนที่ตื้นขึ้นและจะเข้าระดับตื่นนอน

ซึ่งสองสถานการณ์นี้จะมีฮอร์โมน Adrenaline หลั่งเพิ่มขึ้น 

การเกิดหัวใจอักเสบจากโควิดนั้นที่เข้าใจผิดกันมาตลอดว่า วัคซีนจะป้องกันได้ 

เพราะ หัวใจอักเสบจากวัคซีนน้อยกว่าการเกิด หัวใจอักเสบ จากโควิด

มีลักษณะสำคัญ โดยจะเกิดในภาวะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะอาการโควิดรุนแรงจนต้องถึงเข้าโรงพยาบาลและมีหลายระบบรวนเรเสียหายไปพร้อมกัน

ซึ่งนำถึงความเชื่อที่ ต้องได้รับการแก้ไข ที่ว่า วัคซีนโควิดมีประโยชน์ในการป้องกันหัวใจอักเสบจากโควิด

โดยที่รายงานนี้และอีกหลายรายงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวัคซีนต่อหัวใจ และด้วยกลไกที่สามารถพิสูจน์ได้ 

นอกจากนั้นวัคซีนยังมีผลกระทบเนื่องจากความแปรปรวนของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันแปรปรวน โรคสมองเสื่อม และเส้นประสาทผิดปกติ อย่างเดียวหรือหลายอย่างร่วมกันเป็นเวลาต่อเนื่อง

Autopsy findings in cases of fatal COVID-19 vaccine-induced myocarditis

Nicolas Hulscher, Roger Hodkinson, William Makis, Peter A. McCullough

First published: 14 January 2024 https://doi.org/10.1002/ehf2.14680

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.14680

ESC Heart Failure - 2024 - Hulscher - Autopsy findings in cases of fatal COVID%E2%80%9019 vaccine%E2%80%90induced myocarditis.pdf

https://youtu.be/5BhC0BCYQwo?si=Gy7GttnwLy_-sVLD

Visitors: 170,376