10 ฐานเรียนรู้

การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมจำเป็นต้องมีสิ่งประดิษฐ์ควบคู่ไปด้วยเสมอ การสร้างนวัตกรรมจากกระบวนการผลิตเป็นการคิดค้นกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของแต่ละองค์กรซึ่งจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อมเลย

ดังนั้น ความหมายของนวัตกรรมที่เคยทราบกันมา คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ขายได้นั้น ก็จะไม่ใช่อีกต่อไป 

นิยาม คำว่า นวัตกรรมของ อ.สุโอโซน คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มาพร้อมกระบวนการทำงานที่เหมาะสม สามารถนำไปเพิ่มประโยชน์ในด้านต่างๆได้จริง และ ไม่เหมือนใคร

Visitors: 169,876