3 อนามัย


  • ภาพหน้าจอ (51).png

  • ภาพหน้าจอ (52).png
    ตรวจวัดน้ำ ทั้งหมด 4 รายการ 1.TDS ( Tatal dissolved Solids) คือ สารที่ปนเปื้อนในน้ำ 2. PH Positive ( Potential of the Hydrogen Ions ) คือ การวัดสภาวะความเป็นกรดด่าง 3. ORP (Oxidati...

  • 16.png
    พาหะนำ โรค ตัวร้าย 1.เชื้อโรค แบคทีเรีย. 2.หนอนพยาธิ 3.เชื้อไวรัส 4.เชื้อโปรตัวซัว 5.เชื้อรา โรค ฉี่ หนู เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira) สามาร...
Visitors: 169,878