ดีลักซ์ เตียงใหญ่

ดีลักซ์ เตียงใหญ่ 
 
รูปหลักของห้องพัก คือรูปแรกที่เห็นเมื่อดูรายละเอียดห้องพักนั้นๆ บนหน้าที่พักของท่าน รูปอื่นๆ ของห้องพักเดียวกันอาจแสดงในลำดับที่แตกต่างกันไป
 
 
 
 
 
Visitors: 169,875