โปรแกรม ออฟฟิสซินโดรม ภูมิแพ้

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหาร ระบบนัยน์ตาและการมองเห็น รวมไปถึงระบบอื่นๆ ได้อีกด้วย แต่อาการออฟฟิศซินโดรมจะส่งผลต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากที่สุด ซึ่งอาการที่จะพบได้บ่อยคือ ปวดตึงที่คอและบ่า ถ้าเป็นมากๆ อาจมึนและปวดร้าวศีรษะ หรือมีอาการชาลงมาที่แขนได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิเช่น เวลาทำงานนั่งผิดวิธี ต้องก้มคอ นั่งนานๆ เกร็งกล้ามเนื้อนานๆ รวมไปถึงการนั่งเวลานานติดต่อกันโดยไม่ได้มีการยืดเส้นหรือลุกจากที่นั่งเพื่อผ่อนคลาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นายแพทย์ณัชพล คุณณะรักษ์ไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์กระดูกและข้อเฉพาะทาง

Visitors: 170,376