7 ฐานเรียนรู้

เรียนรู้ พร้อมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ และ การนำไปใช้ได้จริง โดยที่ปรึกษาจาก สวทช สถาบันอาหาร แพทย์ไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในฐานนั้นๆ ได้แก่

1. ฐานปรุงดิน และปลูก อโรเวล่า ในกระถางตามอนุสิทธิบัตร

2. ฐานสร้างเถียงนาคาเฟ่และเถียงนารีสอร์ท ตามอนุสิทธิบัตร

3. ฐานสร้างเตาเผาขยะ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ตามอนุสิทธิบัตร

4. ฐานแปรรูปธัญพืช

5. ฐานศิลป์ปั้นกระถาง ตอไม้ วาดรูป

6. ฐานสุขภาพและความงามด้วยโอโซน

เพิ่มเติมด้วย ฐาน Zero Waste น้ำ อากาศ และขยะ 

ชม ฐานการผลิต อโรเวล่า อาหารแห่งอนาคต เคลือบวุ้น ในน้ำโอโซน น้ำเกลือ น้ำเชื่อม

Visitors: 169,885