ห้องผลิตคลิป

โหมโรง คลิปเกี่ยวกับการนอน

1. เริ่มต้นด้วย ฮิปโปเครติส บิดาแห่งการแพทย์

ฮิปโปเครติสจะใช้ยาที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นยาที่ไม่รุนแรงและใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะเขาเชื่อว่าธรรมชาติของคนนั้นสามารถรักษาตัวเองได้ โดยผู้ป่วยทุก ๆ คนต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งเรื่องอากาศ ผู้ป่วยควรอยู่ในที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์ อาหารควรได้รับประทานที่เหมาะสม คืออาหารอ่อนที่รับประทานง่าย เช่น ข้าวต้ม ซุป เป็นต้น เพราะร่างกายของผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ เรื่องความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งความสะอาดของร่างกาย ของใช้ทั้งของผู้ป่วยเอง และอุปกรณ์การแพทย์ยิ่งต้องรักษาความสะอาดมากเป็นพิเศษ นอกจากการรักษาโรคแล้ว ฮิปโปเครตีสยังให้ความสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยเช่นกัน เขาคิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ คือ การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และการทำจิตใจให้ผ่องใส

2. ตามด้วย อ.สุ ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศ เสริมสุขภาพด้วยหลักการ

จิตพา อากาศฟิน กินอิ่ม นอนหลับ ขับถ่ายดี มีเหงื่อ เอื้ออาทร 

สุขภาพดี ต้องเน้นที่ "กิน กับ นอน" 

3. เข้าเรื่อง ลักษณะโรคต่างๆ

4. ลักษณะโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง เบาหวาน 

5. เครื่องมือ 5 ประสาน

6. สมุนไพร แพทย์ไทย

Visitors: 171,212