ฟรี ท่องเที่ยวเรียนรู้วัยเกษียณ 2022.1

ท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เรียบร้อยแล้ว รีบมารับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับซันสมายนะ

VL1 โอกาสทอง สำหรับผู่ที่ต้องการมาพักผ่อนที่พัทยา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตยามเกษียณ การออกกำลังกายแบบไม่ต้องออกแรง ด้วยอิออนโอโซนแคปซูล การแช่สระโอโซน การนอนในห้องอาบป่า ทานว่านหางจระเข้ การปลูกพืชด้วยน้ำโอโซน การสร้างถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารและใบไม้ ทำเตาชีวมวล ในราคาเพียง 299 บาท 

เงื่อนไข : เป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และตามเงื่อนไขที่กำหนด* (ให้ add Line กลุ่ม เพื่อเข้ามาสอบถาม)

(เงื่อนไข จองล่วงหน้า 7 วัน ใช้จากสิทธิค่าห้องเราเที่ยวด้วยกัน 1 สิทธิ์ ค่าอาหารเช้าและการทำกิจกรรม ใช้จากสิทธิ์ 600) 

 

ท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เรียบร้อยแล้ว รีบมารับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับซันสมายนะ

VL2 โอกาสทอง สำหรับผู่ที่ต้องการมาพักผ่อนที่พัทยา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตยามเกษียณ การออกกำลังกายแบบไม่ต้องออกแรง ด้วยอิออนโอโซนแคปซูล การแช่สระโอโซน การนอนในห้องอาบป่า ทานว่านหางจระเข้ การปลูกพืชด้วยน้ำโอโซน การสร้างถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารและใบไม้ ทำเตาชีวมวล ในราคาเพียง 399 บาท 

เงื่อนไข : เป็นคนไทยและตามเงื่อนไขที่กำหนด* (ให้ add Line กลุ่ม เพื่อเข้ามาสอบถาม)

(เงื่อนไข จองล่วงหน้า 7 วัน ใช้จากสิทธิค่าห้องเราเที่ยวด้วยกัน 1 สิทธิ์ ค่าอาหารเช้าและการทำกิจกรรม ใช้จากสิทธิ์ 600) 

 

ท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เรียบร้อยแล้ว รีบมารับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับซันสมายนะ

VL3 แจกฟรี แบบการสร้างเตาชีวมวล ตามอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้แล้ว เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปเท่านั้น

พร้อมพักห้องอาบป่าในราคา 299.- เท่านั้น

เงื่อนไข : เป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และตามเงื่อนไขที่กำหนด* (ให้ add Line กลุ่ม เพื่อเข้ามาสอบถาม)(เงื่อนไข จองล่วงหน้า 7 วัน ใช้จากสิทธิค่าห้องเราเที่ยวด้วยกัน 1 สิทธิ์ ค่าอาหารเช้าและการทำกิจกรรม ใช้จากสิทธิ์ 600)

 

ท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เรียบร้อยแล้ว รีบมารับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับซันสมายนะ

VL4 แจกฟรี แบบการสร้างเตาชีวมวล ตามอนุสิทธิบัตรที่ยื่นไว้แล้ว

พร้อมพักห้องอาบป่าในราคา 399.- เท่านั้น

เงื่อนไข : เป็นคนไทยและตามเงื่อนไขที่กำหนด* (ให้ add Line กลุ่ม เพื่อเข้ามาสอบถาม)(เงื่อนไข จองล่วงหน้า 7 วัน ใช้จากสิทธิค่าห้องเราเที่ยวด้วยกัน 1 สิทธิ์ ค่าอาหารเช้าและการทำกิจกรรม ใช้จากสิทธิ์ 600)

Visitors: 169,876