Welnez Combo พัทยาจอมบึงสำหรับตัวแทน

Slow Life ระดับโลกที่เน้นสุขภาพดี ฟรีค่าอาหาร(ผลิตเอง)

ความสุขแบบเพียงพอ ไม่ใช่แค่พอเพียง

Pattaya Welnez Condo ขายง่าย เพราะ ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มสูงวัยที่ชอบแสงสีและสังคมเพื่อนฝูง

Chombueng Hill Village สำหรับกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้วยค่าครองชีพที่ต่ำ

Welnez Combo คือ การผสมผสานทั้งแสงสีและธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่เดียวในโลก

ลูกค้าสามารถออกแบบชีวิตของตนเองได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด 

 

การจัดกลุ่มใน Welnez ของเรานั้น จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้ภาษาเป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ใกล้ชิด เข้าใจกันแบบไม่ผิดพลาด

กลุ่มภาษาเยอรมัน

กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ใช้ภาษาไทย

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มภาษาอื่น เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

Requirement ของโครงการ

1 ตัวแทน 1 กลุ่มภาษา

คอมโบ้ ค่าชี้เป้า 3% ค่าปิดการขาย 3% รวม 6 % คิดจากยอดขาย

เฉพาะ Condo ค่าชี้เป้า 3% ค่าปิดการขาย 3% 

เฉพาะที่ดิน ค่าชี้เป้า 3% ค่าปิดการขาย 3%

  

Visitors: 170,388