เครื่องอิออนโอโซนแคปซูลสิทธิบัตร

การป้องกัน VS การรักษา สุขภาพ 

NCDs ป้องกันได้

ต้นเหตุ คือ น้ำตาล ทำให้เซลล์ในร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ และเกลือทำให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วเกินไป

อาหารในเลือด ได้แก่ อ็อกซิเจน โปรตีน ไขมัน และน้ำตาล

เมื่อเราทานคาร์โบไฮเดรท แป้ง หรือ น้ำตาล มากเกินไป จะเกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือด ทำให้เลือดหนืด เดินทางได้ช้าลงและอาจทำให้เส้นเลือดฝอยอุดตัน โภชนากรจึงแนะนำให้ทานแบบคีโต ไร้แป้ง ไร้น้ำตาล โดยทานโปรตีนจากพืชและทานผัก

สบส เผยแพร่สัดส่วนอาหารเพื่อสุขภาพไว้ดังนี้ คือ คาร์โบไฮเดรท/แป้ง 1 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน ผัก 2 ส่วน และถั่ว 1 ส่วน (เมนูที่จัดตามสูตรนี้ได้ มีน้อยมาก เช่น สลัดปลา เมี่ยงปลา ผักจิ้มน้ำพริก ผัดผัก ต้มจืดผัก สุกี้ อาหารเวียตนาม)

ซึ่งผัก 2 ส่วนนั้น เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก ผักไม่สะอาด มียาฆ่าแมลงและเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ คนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจึงต้องปลูกผักทานเอง แต่จะมีซักกี่คนที่ทีที่ดินและมีความด้านเกษตร ทำให้เฉพาะการหาอาหารทานตามสูตรก็ยากมากถ้าทำครัวไม่เป็น และไม่ได้อยู่ใกล้ตลาด

เมื่อคนไม่สามารถทำตามสูตรได้ ก็ทาน คาร์โบไฮเดรท แป้ง หรือ น้ำตาล เป็นหลักเพื่อให้อิ่ม ในที่สุด น้ำตาลในเลือดก็สูง อาจถึงเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งจะทำให้ อวัยวะทั้งหมดบกพร่อง

เซลล์พลังงาน ไมโตคอนเดรีย นำเอาอ็อกซิเจนไปผสมกับไขมัน คาร์โบไฮเดรท แป้ง หรือ น้ำตาล ซึ่งเมื่อเซลล์ไม่ได้พลังงานเพราะน้ำตาลไปทำให้เส้นเลือดฝอยตัน เซลล์ก็จะทะยอยตายไป จึงต้องการน้ำตาลน้อยลงเรื่อยๆ แต่อวัยวะ ได้น้ำตาลไม่พอเพราะเส้นเลือดฝอยอุดตัน 

ไต เป็นอวัยวะที่ใช้กรองน้ำตาลออกจากระบบเลือด เมื่อปริมาณน้ำตาลเกินจนเกินสะสม 

ส่วนเรื่องอากาศนั้น คนไทยก็มีความรู้น้อยมาก จึงไม่ทราบว่า อ็อกซิเจนที่เข้าปอดนั้นต้องเพียงพอ (วัดได้ด้วย Oximeter)  


อากาศคือ น้ำตาลสูง ทำให้เลือดหนืด อาหารของเซลล์ที่อยู่ในเลือดจึงถูกส่งไปตามอวัยวะต่างๆได้ช้า ไม่เพียงพอ

ไต หัวใจ 

Visitors: 170,376